FÖRENINGSINFO

Bostadsrättsföreningen Cirkeln är en fristående bostadsrättsförening som finns i Sofielund i Malmö. Föreningen finns i kvarteret Cirkeln mellan Nobelvägen, Hässleholmsgatan, Osbygatan och Brobygatan. Cirkeln har varit bostadsrättsförening sedan fastigheten byggdes 1936 och föreningen består av 88 lägenheter i varierande storlek. Här kan du finna allmän information om föreningen, dess ekonomi och förvaltning, ordningsregler, sophantering, parkering m.m.


Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ansvarar för föreningens organisation och förvaltning. Styrelsemedlemmar i Bostadsrättsföreningen Cirkeln:

  • Karin Persson, ordförande
  • Ola Forsmark, ledamot
  • Sara Berg, ledamot
  • Tobias Berg, ledamot
  • Oskar Löfgren, ledamot
  • Channa Grotjohann, suppleant
  • Kim Bergkvist, suppleant
  • Axel Weber, suppleant

Fastighetsskötare

Bengt Lenander har hand om fastighetsskötsel, trappstädning och snöröjning. Han kan nås på 070-819 82 85 och bengtlenander@hotmail.com.


Ekonomi och förvaltning

Vår ekonomiska förvaltning sköts av Bredablick Förvaltning AB. Till dem kan man höra av sig om man har frågor angående t.ex. avgifter, överlåtelser, pantsättning, autogiro, e-faktura.

Bredablick Förvaltning Box 243 201 22 Malmö. Besöksadress: Grimsbygatan 24 Telefon: 010-177 59 00. E-post: info@bblick.se

Årsredovisningar och renoveringshistorik finner du under dokument.


E-postlista

För medlemmar finns möjligheten att skriva upp sig på föreningens e-postlista för att få aktuell information från föreningen via e-post istället för i ditt brevinkast. Detta för att underlätta spridningen av information och spara papper. Klicka här för att registrera dig.


Gemensam el

Föreningen har gemensam el, vilket innebär att alla medlemmar är anslutna till samma elnätsabonnemang och har samma elhandelsavtal. En intern nätavgift tas ut om 90 kr/mån. Elförbrukning debiteras kvartalsvis. Bägge kommer på månadsavin från Bredablick.


TV

Vid störningar kan medlemmar höra av sig till Telenor, 020-222 222, www.telenor.se


Internet/Bredband

Bredband via kabel, 1 000 Mb, är tillgängligt för alla. Avgiften, 71 kr/mån, är obligatorisk. Den läggs på månadsavgiften och redovisas separat på månadsavin. IT-ansvarig i Brf Cirkeln nås på it@brfcirkeln.se

Vid inflytt: När du kopplar in datorn eller routern i uttaget i lägenheten för första gången ska det komma upp en registreringssida från A3 där du får fylla i personuppgifter och betaluppgifter. Om du kommer ut på internet utan att ha registrerat dig innebär det att den tidigare ägaren inte har avregistrerat sig. Då bör du antingen be den tidigare ägaren att avregistrera sig hos A3 eller så kontaktar du A3 direkt och uppger att du har kollektivt bredband hos Brf Cirkeln i Malmö. Om du inte gör några tillval kommer du inte att bli fakturerad från A3.

Vid störningar: Kontakta A3:s kundtjänst på 0770-910 200 eller se A3:s driftinformation.


Sophus och sophantering

Sophus finns på gården. Sopor får inte ställas i trapphusen! Vi sorterar papper, kartong, metall, glas, plast, hushållssopor och matavfall var för sig. Det finns även kärl för små lampor och batterier. Vid renovering av lägenhet får rivningsmaterial eller liknande inte kastas bland vanliga hushållssopor. Några gånger om året finns tillgång till container där större avfall kan kastas, dock inte avfall från renovering av lägenhet.


Grovavfall

Grovavfall och skrymmande elavfall får inte slängas i soprummet. Har man inte möjlighet att själv transportera bort det kan VA SYD anlitas. Kontakta i så fall styrelsen eftersom beställningen måste göras av fastighetsägaren/styrelsen. Kostnaden är 180 kr för framkörning och 60 kr/kolli.


Vinden

Vinden ska hållas låst dygnet runt. Om du inte har nyckel kontakta styrelsen.


Serviceparkering

Serviceparkeringen utanför entréporten Brobygatan 1B får användas för kortare parkering vid i- och avlastning. Nycklar till stolplåsen kan man låna av styrelsen.


Cyklar och cykelrum

Cykelrum finns i källaren Osbygatan 11A. Eftersom vi har begränsat utrymme för cyklar på gården ser vi gärna att så många som möjligt använder detta, framför allt om man inte använder sin cykel under en längre period. Cyklar som står oanvända på gården med punktering etc. och verkar vara övergivna sorteras bort några gånger per år. Anslag sätts upp när detta är aktuellt.

OBS! Cyklar får inte ställas i trapphus, portgång eller blockera våra portar. De får inte heller låsas fast i räcken, torkställning eller ställas på gräsmattan.


Andrahandsuthyrning

Behöver du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens samtycke. Fyll i en ansökan (finns under dokument) och lämna den till styrelsen. På ansökan ska det framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem och under hur lång tid. Styrelsen behandlar ditt ärende på närmast kommande styrelsemöte.

Uthyrning i denna form är en möjlighet som man har under en kortare period då man av någon anledning behöver vara bosatt någon annanstans. Varje ansökan behandlas och prövas för sig.

Avgift för andrahandsuthyrning tas ut av föreningen enligt stadgarna. Årligen uppgår avgiften till 10% av gällande prisbasbelopp, den beräknas per uthyrd månad och betalas av bostadsrättshavaren som hyr ut sin lägenhet.


Störningar

Upprepade och onormala störningar kan ytterst innebära att bostadsrätten kan förverkas om rättelse inte sker efter tillrättavisning. Avstå därför från störande reparationsarbeten och höga ljudvolymer före kl. 07.00 och efter kl 22.00. Enstaka störningar, vid fest o dyl. har säkert de flesta förståelse för men upprepade störningar sena kvällar, nätter och tidiga morgnar är oacceptabelt.

Om du vet med dig att du t.ex. ska reparera din lägenhet och föra oväsen en viss dag eller kväll eller tänkt ha en fest som kan tänkas bli både sen och högljudd så uppskattar säkert dina grannar att du förvarnar dem. En lapp på anslagstavlan i entrén kan räcka långt.

Upplever du att grannar stör ska/kan du använda den rutin som föreningen tagit fram, se denna text


Skadedjur

I Brf Cirkelns fastighetsförsäkring hos Folksam ingår avtal med Anticimex. Om ohyra upptäcks i lägenheten ska Anticimex kontaktas och uppgift lämnas om att fastigheten är försäkrad i Folksam. Tel till Anticimex: 075- 245 10 00.


Brandskydd

Föreningen arbetar kontinuerligt med brandskydd. MSB har bra information om vad du kan göra och vad man bör tänka på när det gäller brand. Du kan läsa den här.


Fastighetsägare i Sofielund

Brf Cirkeln är medlemmar i föreningen Fastighetsägare BID Sofielund.