FÖRENINGSINFO

Bostadsrättsföreningen Cirkeln är en fristående bostadsrättsförening som finns i Sofielund i Malmö. Föreningen finns i kvarteret Cirkeln mellan Nobelvägen, Hässleholmsgatan, Osbygatan och Brobygatan. Cirkeln har varit bostadsrättsförening sedan fastigheten byggdes 1936 och föreningen består av 88 lägenheter i varierande storlek. Här kan du finna allmän information om föreningen, dess ekonomi och förvaltning, sophantering, parkering m.m.


Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ansvarar för föreningens organisation och förvaltning. Styrelsemedlemmar i Bostadsrättsföreningen Cirkeln:

  • Karin Persson, ordförande
  • Tobias Malm, ledamot
  • Oskar Löfgren, ledamot
  • Fredrik Hansson, ledamot
  • Rebecka Ryberg Welander, ledamot
  • Ingrid Winblad, ledamot
  • Channa Grotjohann, suppleant
  • Oskar Nilsen, suppleant
  • Elsa Schöder, suppleant

Innehåll:


Andrahandsuthyrning

Behöver du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens samtycke. Fyll i en ansökan (finns under dokument) och lämna den till styrelsen. På ansökan ska det framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem och under hur lång tid. Styrelsen behandlar ditt ärende på närmast kommande styrelsemöte.

Uthyrning i denna form är en möjlighet som man har under en kortare period då man av någon anledning behöver vara bosatt någon annanstans. Varje ansökan behandlas och prövas för sig.

Avgift för andrahandsuthyrning tas ut av föreningen enligt stadgarna. Årligen uppgår avgiften till 10% av gällande prisbasbelopp, den beräknas per uthyrd månad och betalas av bostadsrättshavaren som hyr ut sin lägenhet.

AirBnB betraktas som hotellverksamhet och är ej tillåtet.


Bostadsrättstillägg

Föreningen har inte något kollektivt bostadsrättstillägg i föreningens fastighetsförsäkring.


Brandskydd

Föreningen arbetar kontinuerligt med brandskydd. MSB har bra information om vad du kan göra och vad man bör tänka på när det gäller brand. Du kan läsa den här.


Cyklar och cykelrum

Cykelrum finns i källaren Osbygatan 11A. Eftersom vi har begränsat utrymme för cyklar på gården ser vi gärna att så många som möjligt använder detta, framför allt om man inte använder sin cykel under en längre period. Cyklar som står oanvända på gården med punktering etc. och verkar vara övergivna sorteras bort några gånger per år. Anslag sätts upp när detta är aktuellt.

OBS! Cyklar får inte ställas i trapphus, portgång eller blockera våra portar. De får inte heller låsas fast i räcken, torkställning eller ställas på gräsmattan.


Ekonomi och förvaltning

Vår ekonomiska förvaltning sköts av Bredablick Förvaltning AB. Till dem kan man höra av sig om man har frågor angående t.ex. avgifter, överlåtelser, pantsättning, autogiro, e-faktura.

Bredablick Förvaltning Box 243 201 22 Malmö. Besöksadress: Grimsbygatan 24 Telefon: 010-177 59 00. E-post: info@bblick.se

Årsredovisningar och renoveringshistorik finner du under dokument.


E-postlista

För medlemmar finns möjligheten att skriva upp sig på föreningens e-postlista för att få aktuell information från föreningen via e-post istället för i ditt brevinkast. Detta för att underlätta spridningen av information och spara papper. Klicka här för att registrera dig.


Fastighetsskötare

Bengt Lenander har hand om fastighetsskötsel, trappstädning och snöröjning. Han kan nås på 070-819 82 85 och bengtlenander@hotmail.com.


Fastighetsägare i Sofielund

Brf Cirkeln är medlemmar i föreningen Fastighetsägare BID Sofielund.


Gasspis

 Alla med gasspis får en faktura från Weum för nätavgift och en från E.ON avseende förbrukning. 


Gemensam el

Föreningen har gemensam el, vilket innebär att alla medlemmar är anslutna till samma elnätsabonnemang och har samma elhandelsavtal. Elförbrukning debiteras kvartalsvis och kommer på månadsavin från Bredablick.

Vill du läsa av din elförbrukning? Via Brunata, företaget som läser av föreningens elförbrukning, har medlemmar möjlighet att följa sin lägenhets enskilda förbrukning. Kontakta styrelsen på styrelsen@brfcirkeln.se för att få din inloggning.


Grovavfall

Grovavfall och skrymmande elavfall får inte slängas i soprummet. Har man inte möjlighet att själv transportera bort det kan VA SYD anlitas. Kontakta i så fall styrelsen eftersom beställningen måste göras av fastighetsägaren/styrelsen. Kostnaden är 180 kr för framkörning och 60 kr/kolli.


Internet/Bredband

Bredband via kabel, 1 000 Mb, är tillgängligt för alla. Avgiften, 71 kr/mån, är obligatorisk. Den läggs på månadsavgiften och redovisas separat på månadsavin.

Vid inflytt: När du kopplar in datorn eller routern i uttaget i lägenheten för första gången ska det komma upp en registreringssida från Bredband2 där du får fylla i personuppgifter och betaluppgifter. Om du kommer ut på internet utan att ha registrerat dig innebär det att den tidigare ägaren inte har avregistrerat sig. Då bör du antingen be den tidigare ägaren att avregistrera sig hos Bredband2 eller så kontaktar du Bredband2 direkt och uppger att du har kollektivt bredband hos Brf Cirkeln i Malmö. Om du inte gör några tillval kommer du inte att bli fakturerad från Bredband2 .

Vid störningar: Kontakta Bredband2 :s kundtjänst på 0770-811 000 eller se Bredband2:s driftinformation.


Serviceparkering

Serviceparkeringen utanför entréporten Brobygatan 1B får användas för kortare parkering vid i- och avlastning. Nycklar till stolplåsen kan man låna av styrelsen.


Skadedjur

I Brf Cirkelns fastighetsförsäkring hos Folksam ingår avtal med Anticimex. Om ohyra upptäcks i lägenheten ska Anticimex kontaktas och uppgift lämnas om att fastigheten är försäkrad i Folksam. Tel till Anticimex: 075- 245 10 00.


Skyddsrum

Närmaste skyddsrum är vid Kristianstadsgatan eller Sankt Matteus kyrka. Karta hittar du på MSBs hemsida. Se LÄNK.


Sophus och sophantering

Sophus finns på gården. Sopor får inte ställas i trapphusen! Vi sorterar papper, kartong, metall, glas, plast, hushållssopor och matavfall var för sig. Det finns även kärl för små lampor och batterier. Vid renovering av lägenhet får rivningsmaterial eller liknande inte kastas bland vanliga hushållssopor. Några gånger om året finns tillgång till container där större avfall kan kastas, dock inte avfall från renovering av lägenhet.

För sopsortering se sorteringsguiden.


Störningar

Upprepade och onormala störningar kan ytterst innebära att bostadsrätten kan förverkas om rättelse inte sker efter tillrättavisning. Avstå därför från störande reparationsarbeten och höga ljudvolymer före kl. 07.00 och efter kl 22.00. Enstaka störningar, vid fest o dyl. har säkert de flesta förståelse för men upprepade störningar sena kvällar, nätter och tidiga morgnar är oacceptabelt.

Om du vet med dig att du t.ex. ska reparera din lägenhet och föra oväsen en viss dag eller kväll eller tänkt ha en fest som kan tänkas bli både sen och högljudd så uppskattar säkert dina grannar att du förvarnar dem. En lapp på anslagstavlan i entrén kan räcka långt.

Upplever du att grannar stör ska/kan du använda den rutin som föreningen tagit fram, se denna text


TV

Vid störningar kan medlemmar höra av sig till Telenor, 020-222 222, www.telenor.se


Vinden

Vinden ska hållas låst dygnet runt. Om du inte har nyckel kontakta styrelsen.