AKTUELLT

Här läggs aktuell information om föreningen ut. All information som är viktig för medlemmar skickas regelbundet ut i Cirkulär. Skriv upp dig på e-postlistan för att vara säker på att du inte missar någon information.


Problem med TV? (29 augusti 2022): Det är driftstörningar på TV-nätet i hela området enl Telenor. Om du önskar mer information, kontakta Telenor.

Problem med internet? (21 april 2022): Omkoppling till ny fiber har gjorts. Kommer du inte ut på nätet så starta om både dator och router. 

Planerad driftstörning internet (20 april 2022): Internet är åter igång. Under morgondagen (21/4) kommer omkoppling till en ny fiber att ske. Det görs i förebyggande syfte för att förhindra nya driftstörningar. Under omkopplingen kommer ett avbrott att ske. Ovisst om det blir några minuter långt eller uppemot en timme.

Driftstörning internet (19 april 2022): Internet är tyvärr nere i hela fastigheten. Felanmält. Ingen beräknad tid när det är tillbaka men förhoppningsvis under morgondagen.

Extrastämma (19 jan 2022): Extrastämman har vi för att göra fyllnadsval till styrelsen. 

Störningar i soptömningen (5 jan 2022): Vi beklagar att en del av sopkärlen är överfyllda. Åtskilliga chaufförer på företaget som tömmer soporna har blivit sjuka och det tar tid för extrainkallad personal att komma ikapp med tömningen. 


Årets stämma (17 maj 2021): Årets stämma kommer att äga rum den 31 maj 2021. På grund av coronaepedemin så genomförs stämman endast via poströstning som ska ske senast den 28 maj 2021.

Driftstörning internet (20 april 2021): Internet är tyvärr nere i hela fastigheten. Felanmält. Ingen beräknad tid när det är tillbaka ännu. Se A3:s driftinformation: https://a3.se/privat/kundservice/driftinformation

Strömavbrott (25 feb 2021): Idag mellan 22:00 och 03:00 (25 feb) kommer det att vara strömavbrott i hela eller delar av vår fastighet pga E.ON ska utföra underhåll. Har alltså inget med omläggningen till gemensam el att göra. Det är E.ONs ansvar att informera alla om detta och det har nu kommit till vår kännedom att så inte är fallet. Därför meddelar vi detta nu, trots kort varsel, för att så många som möjligt ska få informationen.

Ordningsregler (17 jan 2021): Hemsidan är uppdaterad med ordningsreglerna för gemensamhetslokalen, övernattningslägenheten, gymmet och hobbyrummet, finns under dokument.

Renoveringshistorik (7 jan 2021): Renoveringshistoriken är uppdaterad, finns under dokument.

Gymmet (7 jan 2021): är nu återställt och brukbart!


Nya cykelställ (14 dec 2020): De nya cykelställen har levererats och det återstår att montera dem. För att detta ska vara möjligt måste cyklarna kunna flyttas från de befintliga ställen. Cyklar får därför inte låsas fast i ställen och måste låsas upp innan måndag den 21:a december då de nya ställen sätts på plats. Om någon cykel fortfarande är fastlåst i stället kommer låset att sågas upp.

Ny cykelpolicy (14 dec 2020): I de gamla ställen har inte alla platser kunnat användas. I de nya ställen kommer det att finnas fler platser och alla kommer att kunna användas. Därför har styrelsen beslutat att inga cyklar får stå utanför ett ställ. Skulle det vara fullt eller om man använder cykeln sällan ska den stå i cykelrummet. Längs fasaden, på innergården, som vätter mot Hässleholmsgatan kommer plats dedikeras till lådcykelparkering. Dessa ska ställas längs med fasaden och inte ut från fasaden då detta kommer att blockera passage.

Gymmet (13 dec 2020): Det har tyvärr kommit in vatten på golvet, en fläkt står i stora rummet som gör att gymmet inte kan användas helt och hållet medan golvet torkar. Lilla rummet berörs inte.

Städdag (23 okt 2020): Imorgon (lördag den 24 oktober) med start kl. 10.00 har vi städdag. Det finns många uppgifter att ta tag i och det är roligare när flera hjälps åt. Blir det regn så gör vi det som går att göra. Kan du inte komma på lördag får du gärna städa en annan dag. Hör av dig så ser vi vad som finns kvar att göra!

Cykelställ (23 okt 2020): Nya cykelställ kommer att köpas in till föreningen men det dröjer 1-2 månader innan de levereras. Det kommer att behövas hjälp att skruva ihop ställen. Den som vill hjälpa till får gärna anmäla sitt intresse till styrelsen.

Störning internet (14 aug 2020): A3 har problem med en switch som servar flera företag och föreningar i Malmö, tekniker ska dit och jobba på det.

Störning internet (16 juli 2020): Tyvärr fortsatt problem med internet. Vid störningar rekommenderas att hålla koll på A3:s driftinformation: https://a3.se/privat/kundservice/driftinformation

Störning internet (13 juli 2020): Flera har rapporterat problem med internet. Det är felanmält till A3 som dock inte kunnat se något problem. Felsökning pågår. Kan ta 1-5 dygn.

Årsredovisning 2019 (8 april 2020): Årsredovisningen är nu klar och ligger under dokument.

Internet igång igen (26 mars 2020): Om du mot förmodan fortfarande har problem, starta om router och dator.

Störning internet (25 mars 2020): Internet ligger för närvarande nere, problemet ligger utanför fastigheten. A3 jobbar på att lösa problemet. I nuläget finns det ingen information om när det beräknas vara löst.

Föreningsstämma (14 feb 2020): Tisdag den 21 april kl. 18.30 har vi årets föreningsstämma i gemensamhetslokalen i källaren. Alla medlemmar är välkomna! Vår ekonomiske förvaltare kommer och går igenom årsredovisningen. Motioner till stämman ska lämnas senast den 1 mars. Kontakta valberedningen om du vill vara med i styrelsen!

Fönster (14 feb 2020): För 5 år sen byttes fönstren ut, den yttre fasaden omfogades och tvättstugorna renoverades. Garantin på dessa arbeten löper snart ut. Om det är något som inte fungerar t.ex. att det drar från fönstren så kontakta styrelsen senast den 1 mars.


Container och elbur (3 dec 2019): Efter jul och nyår finns det möjlighet att kasta saker man vill bli av med. Från fredag den 10 januari t.o.m. söndag den 12 januari kommer en container och en elbur finnas att tillgå.

Årsredovisning (9 maj 2019): Finns nu tillgänglig under dokument.

Föreningsstämma (2 april 2019): Medlemmarna i Brf Cirkeln har kallats till ordinarie föreningsstämma tisdag den 9 april 2019 kl. 18.00. Lokal: Föreningens gemensamhetslokal, Brobyg. 1C, Malmö. Enkel förtäring serveras.

Renoveringshistorik och motionsmall (7 feb 2019): Renoveringshistoriken är uppdaterad med föregående år samt en mall för hur man lämnar motioner till stämman är upplagd. Bägge finns under dokument.


Driftstörning internet (29 aug 2018): Vi har förnärvarande en driftstörning på internet. Felet ligger utanför fastigheten och beräknas vara löst kl. 17.00 idag. Se aktuell status på  A3:s driftstörningssida.

Loppis (28 maj 2018): Lördag den 2 juni är det loppis på gården. Loppisen håller på mellan kl. 10.00 och kl. 14.00. Har du ännu inte anmält dig kan du göra det här.

Vill du inte stå och sälja så bara kom och var med och ha en trevlig stund på gården! Bjud gärna in vänner som är sugna på att fynda något. Dela gärna även Facebook-eventet.

Liksom på städdagen kan kläder till hemlösa i Malmö skänkas. Observera att det bara gäller vuxenkläder. Framförallt är det herrkläder och herrskor som behövs.

Renoveringshistorik (30 april 2018): Renoveringshistoriken är uppdaterad och upplagd under dokument.

Avrott gällande internet (10 april 2018): Switcharna i källaren byts ut i morgon eftermiddag (onsdag den 11/4). Det kommer att orsaka ett kortare avbrott då vi inte kan komma ut på nätet. Vi ber om överseende med detta.

Föreningsstämma (2 april 2018): Medlemmarna i Brf Cirkeln kallas till ordinarie föreningsstämma måndag den 16 april 2018 kl. 18.00 i
gemensamhetslokalen, Brobyg. 1C. Enkel förtäring serveras. Årsredovisning för 2017 finns på hemsidan under dokument.

TV-avbrott (28 mars 2018): TV-mottagningen fungerar inte. Bredbandsbolagets tekniker undersöker om det kan röra sig om en avgrävd kabel eller något annat. Mer vet vi inte i nuläget.

Nytt bredband (28 mars 2018): Vi har ingått nytt avtal med A3 som innefattar förbättringar vad gäller hastighet, driftsäkerhet och teknisk support. Se anslag i stora porten för mer information.

Internet problem löst (21 mars 2018): Vi har äntligen löst problemet! Orsaken var att i några lägenheter hade man kopplat fel från uttaget i väggen till routern. Detta gjorde att ca 20 lägenheters internet slogs ut. Alla som har ombetts dra ut sina kablar kan nu sätta tillbaka dem. MEN det är jätteviktigt att de sätts tillbaka på rätt sätt så att vi inte får samma problem igen.

Kabeln ska sitta i ett uttag som heter WAN eller internet. INTE i ett uttag som heter LAN. WAN/internet porten finns det alltid bara en av. Om det finns LAN portar brukar det vara fyra stycken.

Du ska även kontrollera att du har ställt in dynamisk IP och DNS.

Status internet-uppkoppling (19 mars 2018):Vi har full förståelse för att behovet av en fungerande internet-uppkoppling är stort. Tyvärr kan vi inte lämna något definitivt besked när allt fungerar normalt igen, men räkna med att det åtminstone kommer vara problem denna vecka också.

Under processens gång kommer vissa att återigen komma ut på internet medan andra förlorar sin uppkoppling. Det ligger i problemets natur att det är så. Vi kommer också att stundvis behöva slå av switcharna i källarna vilket innebär att alla förlorar sin uppkoppling en stund.

Vi har haft nätverkstekniker på plats men problemet återkom. Vi undersöker nu olika möjligheter för hur vi går vidare.

Stämma (19 feb 2018): Måndag den 16 april kl. 18.00 har vi årets föreningsstämma. Kallelse till stämman kommer ett par veckor innan. Den mailas till de som finns på e-postlistan, till övriga delas den ut. Årsredovisningen kommer också via mail men delas inte ut. Vill du skriva en motion till stämman ska den lämnas till styrelsen senast den 19 mars. Vår nya förvaltare på Bredablick, Elina Löfdahl, deltar på stämman. Hon går igenom föreningens ekonomi och redogör för årsredovisningen.

Försäkring (5 jan 2018): Fr.o.m. årsskiftet är fastigheten försäkrad i Moderna Försäkringar. Liksom tidigare ingår en ohyreförsäkring vilket innebär att om ohyra upptäcks i lägenheten så kontaktar man Nomor och uppger att föreningen är försäkrad i Moderna Försäkringar. Föreningen är inte ansluten till kollektivt bostadsrättstillägg, därför är det viktigt att var och en har ett tillägg knutet till den egna hemförsäkringen.


Loppis och gårdsfest (4 aug 2017): Lördagen den 9 september har vi loppis på gården som sen övergår till en gårdsfest tillsammans med Brf Ringen. Hör av dig till Joakim i styrelsen om du har tips och idéer om aktiviteter eller vill delta på loppisen. Dela även gärna loppisens Facebook-event till dina vänner!

De nya stadgarna (11 maj 2017): De nya stadgarna som beslutades vid extrastämman samt ordinarie stämman är nu registrerade hos Bolagsverket och gäller således tillsvidare. Du finner dem  här.

Årsredovisning för 2016 (6 april 2017): Vår förvaltare är nu klar med årsredovisningen för förra året. Du kan läsa den  här.

Förslag på nya stadgar (1 mars 2017): Nu finns stadgarna att läsa här eller via dokument

Extra föreningsstämma (27 feb 2017): Vi kallar medlemmarna till en extra stämma måndag den 13 mars kl. 18.30 för att åter rösta om nya stadgar. På fjolårets ordinarie stämma röstades förslaget om nya stadgar igenom men så kom ändringar i Lagen om ekonomiska föreningar. För att få in de ändringarna i stadgarna börjar vi om på nytt.

Ändringar som fanns med i fjolårets förslag ligger fast, såsom införande av en avgift vid uthyrning i andra hand och att större ansvar för lägenhetsdörrar och fönster läggs på föreningen. Till det kommer bl.a. ändrad tid när kallelse till stämma ska delas ut och att om kallelsen mailas behöver den inte delas ut. Nytt är också att stämman kan besluta att ge rätt till den som inte är medlem att närvara på stämman.

Först när två på varandra följande stämmor beslutat att anta de nya stadgarna och de därefter registrerats av Bolagsverket börjar de gälla. Om samtliga röstberättigade kommer till stämman och är eniga räcker det med beslut på en enda stämma, men det lär inte hända.

Fastighetsskötsel (3 jan 2017): Från årsskiftet är Bengt Lenander Brf Cirkelns fastighetsskötare. Han tar hand om fastigheten, städar trapphusen och sköter snöröjning. Kontaktuppgifter till Bengt hittar du under föreningsinfo och på anlagstavlor i trapphus och i porten.
Brf Cirkelns fastighetsförsäkring finns från årsskiftet i försäkringsbolaget QBE.

Grovsopor (3 jan 2017): En container och en elbur kommer att finnas tillgänglig 13-15/1.


Översiktskarta över fastigheten (23 aug 2016): Nu ligger en  översiktskarta över fastigheten uppe så att man lättare kan se var de olika portarna och lokalerna finns.

Mobilproblem löst (29 juli 2016): Styrelsen kan åter nås på både mobil och mail.

Kontakt med styrelsen (27 juli 2016): För tillfället går det inte att kontakta föreningens mobil men det går att nå styrelsen på mailen, styrelsen@brfcirkeln.se. Felet med mobilen kommer att avhjälpas snarast.

Omställning bredbandet (6 juli 2016): Sedan i måndags har bredbandet ställts om från fasta IP-adresser till dynamiska, vilket innebär att alla som hittills varit inkopplade på vårt bredband måste ställa om sin dator/router till dynamisk IP-adress eller DHCP som det också heter. Nya användare kopplar bara in utrustningen till bredbandsuttaget. Från och med 1 juli kommer även avgiften för bredbandet, 71kr/mån, att vara obligatorisk. Den läggs på månadsavgiften och redovisas separat på månadsavin.

Avbokning av övernattningslägenheten (8 juni 2016): För att fler ska ha en chans att använda övernattningslägenheten beslöt styrelsen att om man ska avboka den så måste man göra det 2 dygn innan, annars får man betala ändå.

Tv-avbrott (11 maj 2016): Flera medlemmar har uppmärksammat att TV:n inte fungerar. Problemet är felanmält till Canal Digital. Det visade sig att ett större område är drabbat och att det beror en avgrävd kabel vid en mycket trafikerad väg. Av säkerhetsskäl för arbetarna kommer arbetet att göras när det är mindre trafik, kanske i kväll eller i natt.

Återkommer med ytterligare besked om det inte är löst under morgondagen.

Städdag och grillning på gården (8 maj 2016): Söndag den 15 maj hjälps vi åt att städa och rusta upp på gården. Då oljar vi trädgårdsmöbler, planterar blommor, sopar gården och tar bort ogräs. Vi hoppas på bra väder och god uppslutning. Efter avslutat arbete grillar vi och njuter av en renare och grönare gård.
Container kommer att finnas utanför Brobygatan 1B från fredag den 13 maj, över helgen. En elbur ställs i portgången.

Nya dokument ligger uppe (22 april 2016): Ordningsreglerna som beslutades vid den senaste stämman och förslaget på nya stadgar som antogs (behöver ett ytterligare beslut på kommande stämma för gälla) samt föreningens renoveringshistorik mellan 1982 och 2016.


Årsredovisning för 2015 är nu tillgänglig (4 april 2016): Du kan läsa den här.

Länk till Brf Cirkelns e-postlista (30 mars 2016): Vi vill att så många som möjligt skriver upp sig på vår e-postlista! Då får du Cirkulär samt annan aktuell information från föreningen via e-post istället för i ditt brevinkast. Detta för att underlätta spridningen av information och spara papper! Klicka här för att komma till registreringsformuläret!